Virket har anlänt. Det är fem ordentliga plank med Cederträ och fem skivor 16mm lamell. Skivorna skall sågas till för att bli sidor och botten på humidoren. Plankorna skall klyvas upp och användas till att klä humidoren invändigt.
 
  Här är sidorna på humidorn tillsågade. De korta sidornas lister är fastlimmade. Detta görs innan vi fanerar sidorna. Även långsidornas kanter skall få lister limmade innan faneringen. De tre humidorerna vi bygger nu kommer alla att vara fanerade med Rio palisander. Mer info kommer nästa vecka.